I Hall’n er der noget for alle

Om Hall’n

Hammerum-Gjellerup Hall’n

– i daglig tale kaldet Hall’n – er en selvejende institution, som har til formål

”at drive halkompleks til brug for lokalområdet, herunder idrætsklubber, foreninger, virksomheder og beboere samt at drive cafeteria under hensyntagen til de til enhver tid gældende bevillinger.”

I tilknytning til Hall’n findes en række udendørs faciliteter.

  • 2 kunststofbaner med lys til fodbold.
  • Flere ”almindelige” græsbaner
  • 3 tennisbaner
  • Krocketbane
  • 2 padelbaner

Hall’n tilbyder omklædningsfaciliteter til både indendørs og udendørs aktiviteter og kan således anvendes til alle former for idræt, møder, fester, teater, udstillinger og lignende.

Hall’n drives af en bestyrelse, som vælges af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet sammensættes dels af en række repræsentanter, hvoraf 1 udpeges af Herning Kommune og de foreninger, der ejer et medlemsbevis i Hall’n, samt 9 repræsentanter, som vælges på den årlige generalforsamling.

Stemmeret til generalforsamlingen har alle, som på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse ejer et medlemsbevis  i Hall’n.

Bestyrelsen

Susanne Fruergaard Pedersen
Formand
Søren Jørgensen
Næstformand
Begitte Hauge
Referent
Poul Krath Damtoft
Kasserer
Christina Jelle Elkjær
Suppleant

REPRÆSENTANTSKAB

Foreningsrepræsentanter

Gjellerup KFUM Idræt
Jørn Groth-Andersen

Nygårdparken 6

jga@fibermail.dk
Tlf. 40526972

Herning Kommune
Ole Rønnow

Frølundvej 97

olr1@live.dk
tlf. 20402660

Gjellerup Sdr. SG&I
Donald Bo Hedegaard

Søndergårdvej 2

donaldhedegaard@gmail.com
Tlf. 23480246

Hamm.Gjell.Borgerfor.
Jørn Tviis Thomsen

Hammerumholmvej 22B

tviis@live.dk
Tlf. 23264466

Hammerum Efterskole
Signe Riis

Hammerum Hvg. 21

signeriis@live.dk
Tlf. 97119451

Hammerum IF
Bo Mortensen

Hesselbjergvej 12

skelbo@fibermail.dk
Tlf. 20279618

Hauge GIF
Mads Skov
De grønne pigespejdere
Karoline Bech
KFUM-spejderne
Sport 92
Gunnar M. Henriksen

Spinkebjerg 61

jetgun@post.tele.dk
Tlf. 22939730

Generalforsamlingsvalgte

Valgt år 2021

Mogens Buur
Niels Knudsen
Bent Mikkelsen
Poul Krath Damtoft

Valgt år 2020

Erik Mikkelsen

Hammerumholmvej 3B

mikkelsenbuskov@gmail.com

Chris Østergaard
Ehlert Andersen

Fastrupvej 20

hema@newmail.dk
Tlf. 97118461

Begitte Hauge Deleuran

Hammerum Hovedgade 27

begitte@godmail.dk
Tlf. 97208093

Medlemsskab

Som medlemmer af Hammerum-Gjellerup Hall’n optages alle fysiske og juridiske personer, der ønsker medlemskab. Ved optagelse betales et af repræsentantskabet fastsat medlemsindskud. Der føres medlemsbog og udstedes medlemsbevis, udvisende medlemmets navn og indskuddets størrelse. Medlemmer kan ikke få andel i et evt. overskud af institutionens drift og hæfter alene med deres indskud for institutionens forpligtelser. Medlemskab kan overdrages til tredjemand ved arv eller ved aftale. Overdragelsen sker ved påtegning herom på medlemsbeviset. Medlemsbeviset skal indleveres til hallen til notering af overdragelsen i medlemsbogen. Såfremt et medlemsbevis er bortkommet, er medlemsbogens udvisende afgørende. Et medlemskab kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse

Vedtægter

Mødereferater

Besøg Hall'n

Frølundvej 41
Hammerum
7400 Herning

Kontakt

mail@halln.dk.linux99.unoeuro-server.com
Tlf.: +45 97116700

Hall’ns åbningstider

Mandag til torsdag: 05.00 - 23.00
Fredag til søndag: 05.00 - 20.00

Kontorets åbningstider

Mandag til torsdag 07.00 - 17.00
Fredag 07.00 - 12.00


© Hammerum - Gjellerup Hall'n . All rights reserved.