Skip to main content
I Hall’n er der noget for alle

Om Hall’n

Hammerum-Gjellerup Hall’n

– i daglig tale kaldet Hall’n – er en selvejende institution, som har til formål

”at drive halkompleks til brug for lokalområdet, herunder idrætsklubber, foreninger, virksomheder og beboere samt at drive cafeteria under hensyntagen til de til enhver tid gældende bevillinger.”

I tilknytning til Hall’n findes en række udendørs faciliteter.

  • 2 kunststofbaner med lys til fodbold.
  • Flere ”almindelige” græsbaner
  • 3 tennisbaner
  • Krocketbane
  • 2 padelbaner

Hall’n tilbyder omklædningsfaciliteter til både indendørs og udendørs aktiviteter og kan således anvendes til alle former for idræt, møder, fester, teater, udstillinger og lignende.

Hall’n drives af en bestyrelse, som vælges af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet sammensættes dels af en række repræsentanter, hvoraf 1 udpeges af Herning Kommune og de foreninger, der ejer et medlemsbevis i Hall’n, samt 9 repræsentanter, som vælges på den årlige generalforsamling.

Stemmeret til generalforsamlingen har alle, som på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse ejer et medlemsbevis  i Hall’n.

Bestyrelsen

Susanne Fruergaard Pedersen
Formand
Christina Jelle Elkjær
Bestyrelsesmedlem
Carsten Lambæk
Bestyrelsesmedlem

Tlf. 23955520
Mail:mail@c-lambaek.dk

Claus Nissen
Bestyrelsesmedlem

Tlf. 31519900
Mail: clausnymannn@gmail.com

Poul Krath Damtoft
Kasserer

REPRÆSENTANTSKAB

Foreningsrepræsentanter

Gjellerup KFUM Idræt
Jørn Groth-Andersen

Nygårdparken 6

jga@fibermail.dk
Tlf. 40526972

Herning Kommune
Ole Rønnow

Frølundvej 97

olr1@live.dk
tlf. 20402660

Gjellerup Sdr. SG&I
Donald Bo Hedegaard

Søndergårdvej 2

donaldhedegaard@gmail.com
Tlf. 23480246

Hamm.Gjell.Borgerfor.
Allan Mørup
Hammerum Efterskole
Signe Riis

Hammerum Hvg. 21

signeriis@live.dk
Tlf. 97119451

Hammerum IF
Bo Mortensen

Hesselbjergvej 12

skelbo@fibermail.dk
Tlf. 20279618

Hauge GIF
Jannie Mørup

Søndermarken 17

jannimorup@gmail.com
Tlf. 30920224

KFUM-spejderne
Susanne Berthelsen
Sport 92
Jan Witt

Palle Fløes Vej 26

witthvid@gmail.com

Generalforsamlingsvalgte

Susanne Fruergaard Pedersen

2777 4458

Erik Mikkelsen

Hammerumholmvej 3B

mikkelsenbuskov@gmail.com

Mogens Buur
Niels Knudsen
Bent Mikkelsen
Poul Krath Damtoft
Ehlert Andersen

Fastrupvej 20

hema@newmail.dk
Tlf. 97118461

Rene Kjær

Medlemsskab

Som medlemmer af Hammerum-Gjellerup Hall’n optages alle fysiske og juridiske personer, der ønsker medlemskab. Ved optagelse betales et af repræsentantskabet fastsat medlemsindskud. Der føres medlemsbog og udstedes medlemsbevis, udvisende medlemmets navn og indskuddets størrelse. Medlemmer kan ikke få andel i et evt. overskud af institutionens drift og hæfter alene med deres indskud for institutionens forpligtelser. Medlemskab kan overdrages til tredjemand ved arv eller ved aftale. Overdragelsen sker ved påtegning herom på medlemsbeviset. Medlemsbeviset skal indleveres til hallen til notering af overdragelsen i medlemsbogen. Såfremt et medlemsbevis er bortkommet, er medlemsbogens udvisende afgørende. Et medlemskab kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse

Vedtægter